top html site generator

CENTRUM KULTURY W PIASECZNIE

Projekt rewitalizacji terenu stacji Piaseczno Miasto Wąskotorowe.

Inwestor

Gmina Piaseczno

Powierzchnia użytkowa

7950 m2

Projekt

2016

Realizacja

Projekt koncepcyjny

Adres

Piaseczno, ul. Sienkiewicza 14

Głównym celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja i modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej. Inwestycja realizowana jest na terenie pokolejowym. Projekt to zintegrowane podejście polegające na rewitalizacji i modernizacji zespołu budynków kolejki wąskotorowej, adaptacji istniejącej zabudowy na cele gospodarcze, społeczne, edukacyjne, kulturowe i rekreacyjne. Rozbudowa projektowana jest jako kontynuacja pierzei budynków warsztatowo-socjalnych lokomotywowni. Różnica terenu na styku ulicy Nadarzyńskiej i działki 3/9 wynoszącą około 2m stała się pretekstem do zaplanowania w tej strefie głównego wejścia na rewitalizowany teren i stworzenia na tym poziomie otwartego optycznie na ulicę rozległego, przystosowanego do funkcji wystawienniczej hallu wejściowo-biletowego z punktem informacyjnym, sztatniami, foyer i kawiarnią. Masywna bryła sali widowiskowej wyniesiona została na wysokość 2 m nad poziom 0,00. Zabieg ten pozwolił na uzyskanie efektu lewitującej bryły i nadał całemu założeniu lekkości. Charakterystycznym elementem rozbudowy jest zygzakowate zadaszenie, przywodzące na myśl budynki przemysłowe, a jednocześnie odnoszące się do specyficznej architektury modernistycznych dworców kolejowych.